Τα συστήματα ελέγχου ποιότητας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μας, εξασφαλίζουν τη συνοχή της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας. Τα συστήματα αυτά δημιουργούνται συνήθως κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των προϊόντων μας και συχνά εμπεριέχουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών μας.

Η Industrial Adhesives λαμβάνει πολύ σοβαρά την ποιότητα των προϊόντων της, διότι αυτό σημαίνει πως οι πελάτες μας παραμένουν ικανοποιημένοι. Ως εκ τούτου, εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, όπου παρέχουμε τα όργανα μέτρησης για να αναλύσουμε τις κόλλες μας πριν από τη χρήση τους.