Το πιο σημαντικό στοιχείο της κάθε κατασκευαστικής επιχείρησης είναι το προσωπικό της. Η Industrial Adhesives θα διασφαλίσει ότι αυτός ο πόρος θα έχει βελτιστοποιηθεί εξασφαλίζοντας ότι το προσωπικό σας θα έχει τις γνώσεις που χρειάζεται για τη διαδικασία της εφαρμογής της κόλλας.

Η εκπαίδευση θα αποτελείται από:

  • Εργαστήρια κατάρτισης στις εγκαταστάσεις σας.
  • Παραδείγματα εφαρμογής που συνδέουν τον πελάτη με το πακέτο και το συγκολλητικό σύστημα.
  • Τακτική επανεξέταση των αναγκών κατάρτισης.

 

Ο σκοπός της εκπαίδευσης των χειριστών σε όλες τις πτυχές της θερμής κόλλας και της κόλλας υγής μορφής εξασφαλίζει:

  • Αυξανόμενη συνειδητοποίηση της προέλευσης του προβλήματος για την ταχεία και αποτελεσματική τεχνική επίλυσης προβλημάτων
  • Βελτιωμένη κατανόηση του προσωπικό για τα υποστρώματα, τον εξοπλισμό και τις κόλλες
  • την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος εργασίας.