Η Industrial Adhesives κατασκευάζει ένα ευρύ φάσμα από κόλλες κατάλληλες για 2πλή και 3πλή επίστρωση.

Οι δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτή τη βιομηχανία είναι οι διακυμάνσεις στους πόρους του χαρτιού που συνδέεται και η τάση αυτών των διακυμάνσεων στο να δημιουργήσουν ζάρωμα / στρέβλωση στο προκύπτον πολυστρωματικό υλικό. Οι ιδιότητες των κολλών μας έχουν επιλύσει τα ζητήματα αυτά. Με τη χρήση του εργαστηρίου μας, η πολλαπλή επίστρωση στο χαρτί ελέγχεται με τις κόλλες μας για να επιβεβαιωθεί η σύστασή μας ή να δοκιμαστούν οι όποιες νέες εξελίξεις που ενδέχεται να απαιτηθούν.