Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας θα συστήσει μια κόλλα κατάλληλη για την εφαρμογή που απαιτήται. Ο στόχος στη διαδικασία επιλογής είναι να διασφαλιστεί ότι η κόλλα είναι συμβατή με τα υποστρώματα και τον εξοπλισμό και τέλος παρέχει τη βέλτιστη αποδοτικότητα του κόστους, επιδόσεων και ασφάλειας.

Στην Industrial Adhesives πιστεύουμε ότι η διαδικασία επιλογής των προϊόντων φέρνει τον πελάτη και τον προμηθευτή σε πιο άμμεση συνεργασία, προκειμένου να επιτευχθεί η λύση. Η διαδικασία μας, περιλαμβάνει επιτόπιες δοκιμές και επιμέρους παραμετροποιήσεις της κόλλας με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του κατάλληλου προϊόντος για τον πελάτη.

Αναπόσπαστο μέρος της ομάδας μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής του προϊόντος είναι ο Χημικός μηχανικός μας, ο οποίος θα παρακολουθήσει τις επί τόπου δοκιμές και διαβουλεύει την ομάδα παραγωγής για να εξασφαλιστεί ότι η κόλλα θα τροποποιηθεί, εάν απαιτείται, και όπως απαιτείται. Τελικώς, σχεδιάζουμε την κόλλα ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, όχι τις δικές μας. Θα συνεργαστούμε στενά με το προσωπικό του πελάτη για την επίτευξη αυτού του στόχου.